Skip to main content Skip to footer

Undervisning

Lær for livet

Projektbaseret undervisning og faglighed

Hos os fylder film og medier rigtig meget i hverdagen. Du kan vælge helt op til 16 timer om ugen. Men selvfølgelig skal du også have boglige timer. Den boglige undervisning har som mål, at du får afsluttet grundskolen godt og er klar til at kunne følge en ungdomsuddannelse. Vi har afgangsprøver. Vores undervisning står mål med undervisningen i folkeskolen. Det betyder, at du møder emner, arbejdsmetoder og opgaver, som minder om noget, du kender. Vi bygger ovenpå den skolegang, du har haft. Vi har dog en mere projektbaseret undervisning end mange andre skoler.

En efterskole til fordybelse

Det er en nyskabelse i Danmark, at der tages et initiativ til at oprette en efterskole med film som omdrejningspunkt for hele skolens virke og dermed et helhedsorienteret filmpædagogisk grundlag. Når man i et helt skoleår har et filmpædagogisk fokus, skabes der helt nye muligheder for fordybelse i filmens verden – både når det gælder elevernes egne produktioner, og når det det gælder oplevelser og analyser af filmkunsten.

Martin Brandt-Pedersen, Undervisningskonsulent Det Danske Filminstitut