Skip to main content Skip to footer

9. Klasse

Bliv klædt på til afgangsprøven

Fag i 9. klasse

Vi har samlet vores boglige fag i tre store klumper, der holder til i hvert sit område af skolen, som faglærerne indretter, så det bliver inspirerende og spændende faglige universer at træde ind i. Det er naturfag, kulturfag og faget sprog & kommunikation.

Fra mammutjægere til cyborgs

Kulturfag

Vi tror på, at du bliver til en meget bedre historiefortæller af at kende til vores fælles lange historie, menneskets rejse op igennem tiden. Og du får en meget større kuffert af ideer til locations, figurer i en handling og meget andet, når du interesserer dig for verden omkring dig før og nu.

Film handler altid om noget. For det meste om mennesker, der drømmer om noget eller bøvler med noget. Film handler om de mennesker, der bestemmer og dem, som absolut ikke gør. Den handler om menneskers livsvilkår. Og altid i en bestemt tid på et bestemt sted.

Kulturhistorie er hos os sat sammen af skolefagene dansk, historie, kristendom og samfundsfag. Men det rører også ved gymnasiefag som filosofi, psykologi og billedkunst. Og det er her, du lærer om demokrati og FNs verdensmål.

Bæredygtighed og viden om naturen

Naturfag

Verden står overfor nogle store udfordringer og vi ved, at man som ung bekymrer sig om, hvad der sker med kloden og vores natur. Måske gør du også? Mange unge er miljøbevidste og ønsker at tage nogle miljøbevidste valg, også når de er på efterskole.

I naturfag bliver du meget klogere på naturen og på den måde, vi som mennesker behandler naturen på. Du kommer også til at filme i naturen. Måske sender vi en drone ud over havet, dykker med dykkerkamera eller filmer langhåret kvæg i Molsbjerge. Vi tager på besøg hos Ree Park og hører om vildtpleje i andre lande, og vi besøger Grobund og hører om bæredygtig livsstil og tiny houses.

Naturfag dækker hos os over fagene biologi, geografi, matematik, fysik og kemi. Men vi breder fagene ud og undersøger verden og forholder os til den. Begrebet bæredygtighed vil du støde på mange gange i løbet af året hos os.

Ques´que tu dis?

Sprog og kommunikation

I et sproglaboratorium med en masse muligheder for at lytte til lytteøvelser med hovedtelefoner, øve rollespil, spille brætspil, indtale øvelser m.m. Her lærer du om det talte og skrevne sprog, om grammatik og om andre landes befolkninger og kulturer.

Temaer som FNs Verdensmål og interkulturel forståelse fylder en del i undervisningen. En del af undervisningen foregår som rollespil og som virtuelle møder med unge i andre lande. Vi samarbejder med European Film College omkring gæstelærere.

Hør om de nyeste ungdomsuddannelser også på EUD

Vejledning

Skolens vejledere forbereder et forløb, der fører til, at alle elever udfylder ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelser på optagelse.dk.

Som del af vejledningsforløbet kommer du på besøg på filmskoler og andre filmmiljøer, men du kommer også i almindelig brobygning.

Vi vejleder ud fra princippet om, at nogle elever gerne vil gå videre med film bagefter, mens andre skal noget helt andet. Så vi arbejder med en bred palette af muligheder. 

VI besøger uddannelser

Brobygning

Det er del af 9. klasse at komme i brobygning. Hos os besøger du forskellige ungdomsuddannelser ligesom i folkeskolen, men det bliver uddannelser i nærheden af, hvor vi bor. Hvis du vil besøge steder tættere på, hvor du bor, skal du selv arrangere det.

Få værktøjerne til at løse en opgave

Projektopgave

Som alle andre skoler laver vi også en stor opgave i 9. klasse,  som er tværfaglig og som du har teten på. Du bliver introduceret til arbejdsformen og du får vejledning undervejs. Du har en uge til at lave selve opgaven og lidt tid i ugen der kommer efter til at fremlægge foran andre.

Sådan får du afsluttet året godt

Afgangsprøver

Vi regner med, at alle vores elever går til mundtlige og skriftlige prøver efter 9. Klasse. Hos os har man ikke læsefri i prøveperioden, men er på skolen og deltager i forskellige aktiviteter, hvor man bliver klædt på til prøverne.

Vi åbner i august 2023

Skriv dig op allerede nu

Nu har du chancen for at blive elev på Danmarks første filmefterskole.